Algemeen

Privacy Verklaringen Couleur Vocale

Couleur Vocale houdt zich aan de GDPR en andere best practices van het privacy beleid. Dit betekent dat:

Alle persoonsgegevens aan de feitelijke vereniging Couleur Vocale, Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem verstrekt, worden zorgvuldig en veilig verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. We verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Wij zullen de aan het koor verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Lees verder specifieke en bijkomende informatie voor :
Vrijwilligers,
Koorleden,
oud-leden,
partners en kinderen